Tuesday, August 24, 2010

GOBYERNO

Gobyerno Ng Pilipinas.....

Ang Gobyerno ng Pilipinas noon at ngayon. 

Ang Pinagbago ng Gobyerno noon at ngayon.

Ang epekto ng pangungurakot ng mga kawani ng gobyerno.


Ang gobyerno noon ay mas maganda kaysa sa panahon ngayon, dahil mas maraming mamamayan ang nabibigyan ng suporta galing sa gobyerno. katulad na lamang ng pagpapa utang ng gobyerno ng mga pataba sa mga pananim ng mga magsasaka at pautang na puhunan sa mga mamamayan na nais mag karoon ng maliit na negosyo, hinde man masyadong malaki at maganda ang buhay ngunit masikap at nagtutulungan ang mamamayan at gobyerno para sa ikakaunlad ng ating bansa. 
 
Ang gobyerno ngayon o sa panahon ngayon marami ng tauhan ng gobyerno ang gumagamit ng pera ng bayan para lamang sa sariling kaligayahan.                                              
Marahil nakikita na rin natin kung ano ang nais ipahiwatig ng mga taong nagproprotesta, ito'y dahil sa nais nilang mabigyan katuparan ang bawat hiling nila na mabigyan ng pantay pantay na kalayaan ang abwat isa, kalayaan na makinabang sa kung anong kayaman ang para sa bayan. Dahil marami sa mga empleyado ng gobyerno ay ginagamit ang pera o yaman ng bayan sa pagbili o paggamit sa pera ng bayan sa wala namang patutunguhan.
 
Ang bawat milyon na kinukurakot ng mga empleydao ng ating gobyerno ay isang malaking kasayangan sa mamamayan. na sanay ginamit nalang sana sa pag papagawa ng mga tulay o bahay para sa mga mahihirap at trabaho na sana'y meron ang bawat isang tao sa isang pamilya ng sa ganun hinde maghihirap ang bawat pilipino na may pamilya sa pilipinas.ANG PAGBABAGO SA GOBYERNO.
 Ang gobyerno noon ay walang sapat ng DAM para sana sa pagbibigay suplay sa koryente ng bansa.
 Wala pang sapat na pagkuhanin ng tubig dahil nga sa walang pagkukuhanan ng tubig para sa pang araw-araw na pangangailangan sa tubig.

 Ngunit dahil sa mga proyekto ng gobyerno nagkaroon ng DAM sa iba't ibang bahagi ng ating bansa upang punan ang kakulangan ng tubig sa ating bansa at dahil din sa proyektong ito nagkaroon ng mas malaki o mas maraming suplay sa kuryente.
     Ang karamihan sa mamamayan ng ating bansa ay walang sariling tirahan o trabaho. dahil sa walang trabaho hinde kayang punan ang pang araw-araw na pangangailangan sa buhay kaya sa lansangan na lang sila naghahanap buhay sa paghinge ng konting barya sa mga tao, paghinge ng pag kain sa mga tao.
Karamihan pa sa bawat mamayan sa ating bansa ay napipilitang gumawa ng krimen dahil sa kakulangan ng suplay para sa pang araw araw na pantawid buhay.
 Mga bata na sana'y nag aaral ngunit nagtratrabaho na dahil sa kakulangan ng trabaho ng kanilang magulang, walang sapat na pera pantustos sa pag aaral ng anak dahil sa kaulangan ng proyekto ng gobyerno para sa mga mamayan na nais magkaroon ng sarili at magandang trabaho.


Dapat maging maingat ang bawat mamamayan ng ating bansa sa taong nais nilang maging pinuno o maghawak ng pamamalakad sa ating bansa.

Monday, August 23, 2010

what is love?

How do you define love?
Some say it's mysterious, magical, complex, difficult, imaginary, thought-provoking, inspirational, intuitional, joyous, immeasurable, ecstasy, and undefinable. Perhaps.
In one of Dr. John Gray's audio cassettes he defines love as follows: "Love is a feeling directed at someone which acknowledges their goodness."
On the same cassette, he refers to the definition by M. Scott Peck: "The willful intent to serve the well being of another."
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. - 1 Corinthians 13:5-7
My favorite is by Paramahansa Yogananda: "To describe love is very difficult, for the same reason that words cannot fully describe the flavor of an orange. You have to taste the fruit to know its flavor. So with love."
Love itself is a universal experience. Yet, every individual occurrence - while perhaps bound by a common thread - seems absolutely unique. Love is what love is! To everyone it expresses itself differently.
Love is the answer to "all" questions!
It is important to stand in Love, not fall into it.
Love is waking up to find the object of your affection in the dream you were having asleep on your shoulder.
Could it be that Love is a story that can never be fully expressed?
Love is seeing an imperfect person perfectly. - Sam Keen
Love is a bond or connection between two people that results in trust, intimacy, and an interdependence that enhances both partners.
Love is the ability and willingness to allow those you care for to be what they choose for themselves, without any insistence that they satisfy you. - Leo Buscaglia
Making Love is the highest level and the most loving way we can physically express or demonstrate our Love for our love partner. Everyone knows that the sexual experience can be the single most loving, most exciting, most powerful, most exhilarating, most renewing, most energizing, most affirming, most intimate, most uniting, most stress-relieving, most recreative physical experience of which humans are capable.